Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

Świątynia jednonawowa, wybudowana w stylu gotyckim z czerwonej cegły w 1832 roku. Zachowała się praktycznie nienaruszona od tamtego czasu. Kościół posada status chronionego prawnie zabytku od 1998 roku. Wnętrze pozostało raczej skromne, choć miłośnicy sztuki i architektury sakralnej zapewne docenią drewniane empory, obrazy i witraże.

Kościół powstał na terenie dawnego klasztoru protestanckiego - była to wspólnota diakonis, czyli ewangelickiego stowarzyszenia świeckich kobiet (często niezamężnych) silnie zaangażowanych w działalność społeczną i charytatywną. Pomieszczenia “zakonne” przystosowano do potrzeb kościoła parafialnego dla żołnierzy z miejscowego garnizonu. Po II Wojnie Światowej krótko rezydowali tutaj franciszkanie.

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu jest świątynią rektoralną - tzn. samodzielną, nie jest filią żadnej z parafii, a jednocześnie sam nie tworzy formalnej wspólnoty. Aktualnie zajmuje się nim Dom Księży Emerytów działający przy bazylice Wniebowzięcia NMP.

Wśród mieszkańców miasta nazywany jest popularnie “tym małym kościółkiem nad rzeką”. Właśnie w tej świątyni odprawiono pierwszą mszę dla polskich osadników w Kołobrzegu, przesiedlonych z kresów wschodnich dawnej II Rzeczpospolitej.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Gotycki kościół jednonawowy z I połowy XIX stulecia. Od chwili zakończenia budowy w 1832 roku przetrwał w doskonałym stanie, wojenne działania jakimś sposobem omijały siedzibę ewangelickiego klasztoru kobiecego. Zabytkowy kościół Niepokalanego Poczęcia NMP przeszedł w ręce katolików po II WŚ - tutaj odprawiono 1. mszę dla nowych polskich osadników w Kołobrzegu.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz