Ratusz

Stary, gotycki ratusz był niezwykłą budowlą. Ozdobiony pięcioma małymi wieżyczkami i jedną dużą strzelistą wieżą, był arcydziełem kunsztu architektury tamtego okresu.

Kołobrzeg, będąc bogatym hanzeatyckim miastem portowym, ściągał jednak w czasie wojen wielu nieprzyjaciół. Kres starego ratusza, nastąpił podczas napoleońskiego oblężenia w 1807 roku. Ratusz został dotkliwie zniszczony, a następnie podjęto decyzję o jego rozbiórce.

Część budowli jednak pozostała, służąc jako baza do budowy nowego ratusza. W latach 1829-32, nadworny architekt królewski Karl Friedrich Schinkel wybudował nowy ratusz, opierając się na starych gotyckich elementach. Nowy był równie niezwykły jak stary. Po zniszczeniach z II wojny światowej został całkowicie odbudowany.


Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Historyczna siedziba władz miejskich w Kołobrzegu stanowi doskonały przykład piękna gotyckiej architektury i stylu, który przyjął się w miastach zrzeszonych w związku handlowym Hanza. Dzisiaj ratusz to w dominującym stopniu rekonstrukcja, opierająca się na przebudowie z I połowy XIX wieku. Wciąż jednak stanowi wizytówkę i bardzo charakterystyczny punkt miasta.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz