Kilka słów o Kołobrzegu

KOŁOBRZEG - Miasto powiatowe, portowe i uzdrowiskowe w województwie zachodniopomorskim. Położone u ujścia rzeki Parsęty do Morza Bałtyckiego. W Kołobrzegu znajduje się 5 portów: handlowy, pasażerski, rybacki, jachtowy i wojenny. W roku 2007 w Kołobrzegu mieszkało niespełna 45 tyś. osób. Występują tam źródła wody mineralnej, solanki oraz pokłady borowiny. W uzdrowisku leczy się głównie choroby górnych dróg oddechowych i krążenia, choroby stawów oraz zaburzenia przemiany materii. Funkcjonujący od 1967 roku Festiwal Piosenki Żołnierskiej po przerwie trwa pod nazwą Arsenał Artystyczny. Już w VIII wieku istniał tam gród obronny, a pierwsza wzmianka pochodzi z 1000 roku. Prawa miejskie nadano w 1255 roku. Miasto rozwijało się początkowo dzięki soli, którą odparowywano z solanki. Dla zdrowia zaczęto stosować walory tego miejsca od 1830 roku, kiedy to powstał pierwszy zakład kąpieli solankowych. Od roku 1882 zaczęto również stosować borowinę zwana czasem "kołobrzeską Viagrą". Kołobrzeg jest jednym z niewielu średnich miast, łączących uzdrowisko, przemysł i port w jedną całość.

5 NAJWAŻNIEJSZYCH ATRAKCJI:

  1. MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO - Zbiory militarne są udostępnione do zwiedzania od 1963 roku. Przy ul. E.Gierczak 5, obok zabytkowej kamienicy z XV wieku, znajduje się pawilon wystawienniczy wraz z salą techniki wojskowej i wystawą plenerową. Specjalnością muzeum są mundury i uzbrojenie żołnierzy polskich z I i II wojny światowej. Bardzo zwracają uwagę eksponaty w części plenerowej tj. niemiecka maszyna szyfrująca „Enigma”,czołgi i działa, np. T-34, SU-57, motocykl „Sokół 600” z 1938 roku, część wyposażenia ORP „Burza”, samolot myśliwski Mig-19P, bombowy Ił-28 oraz szkolno-treningowy TS-8 Bies. Eksponatem muzealnym jest również stojący w kołobrzeskim porcie okręt SG-321 ORP „Fala”.
  2. KONKATEDRA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY - Bazylika Mariacka jest gotycką świątynią wybudowaną w XIV wieku. Konstrukcja halowa, pięcionawowa. Około poł. XIII wieku powstał kościół św Mikołaja, a na jego miejscu na początku XIV wieku zaczęto wznosić nowszą większą świątynię. Po prawie dwóch wiekach, budowla została ukończona pod koniec XV wieku. Wkrótce została kolegiatą. w latach 1531- 1945 była świątynią ewangelicką. Wojny nie sprzyjały budowli. Po II wojnie światowej ruiny są w tak złym stanie, że miano je rozebrać. Po wielu latach odbudowy od 1972 roku kościół ustanowiono konkatedrą, a 1986 roku bazyliką mniejszą.
  3. LATARNIA - Historia latarni może sięgać nawet średniowiecza, bo były one potrzebne w każdym porcie. Podstawą obecnej latarni jest część dawnej twierdzy wybudowanej w 1773 roku, przy wejściu do kołobrzeskiego portu. W dolnej części/podstawie latarni znajduje się wiele pomieszczeń związanych z tą XVIII wieczną fortyfikacją. Wieża pochodzi z 1845 roku i posiada wysokość 26 metrów oraz zasięg światła wynoszący 29,6 km. Po zniszczeniach z II wojny światowej latarnia została odbudowana w 1946 roku. Podobno przez dłuższy czas na wieży znajdowała się czerwona gwiazda ku czci przyjaźni polsko-radzieckiej. Obecnie po kapitalnym remoncie w 1981 roku, latarnia jest przystosowana do zwiedzania
  4. RATUSZ - Już w 1380 roku, na rynku stał ratusz. Ozdobiony pięcioma małymi wieżyczkami i jedną dużą strzelistą wieżą. Był gotyckim arcydziełem tamtego okresu. Bogate hanzeatyckie miasto stać było na taką bogatą budowlę. Podczas napoleońskiego oblężenia w 1807 roku, ratusz został dotkliwie zniszczony, a następnie podjęto decyzję o rozbiórce. Nie rozebrano go jednak całkowicie, a w latach 1829 - 32 nadworny architekt królewski Karl Friedrich Schinkel wybudował nowy ratusz, bazując na starych gotyckich elementach. Nowy ratusz był równie niezwykły jak stary. Po zniszczeniach z II wojny światowej został odbudowany. Obecnie mają tam siedzibę: Galeria Sztuki Współczesnej, MOK i USC.
  5. UZDROWISKO KOŁOBRZEG - Początki nadmorskiego kurortu nie były łatwe. Sąsiedztwo twierdzy, uniemożliwiało pobyt osób postronnych. Dopiero rozformowanie twierdzy w 1872 roku, pobudziło rozwój uzdrowiska. Położenie nad piękną, sześciokilometrową, piaszczystą plażą i morskim kąpieliskiem, było jednym z największych atutów decydujących za powstaniem tam uzdrowiska. Duże nasłonecznienie, niewielkie amplitudy temperatur w ciągu roku, aerozol unoszący się w pobliżu nadmorskiego brzegu, to zadecydowało, że Kołobrzeg jest przez wielu uznawany za najlepsze miejsce wypoczynku w Polsce. Uzdrowisko leczy schorzenia dróg oddechowych, narządu ruchu i kardiologiczne.
Dodano: 2016-06-20
Komentarze (0)
Dodaj komentarz